پربازدید

ویدیو

کووید-19

خدمات بهداشت روان برای کودکان افغان و اوکراینی که به کانادا آمده اند

به گفته دولت فدرال کانادا در ماههای اخیر بیش از ۱۵ هزار پناهجوی افغان وهمچنین هزاران اوکراینی وارد کانادا شده اند که نیمی از آنها کودکان هستند.

بسیاری از کودکان به خاطر درگیریها در افغانستان و اوکراین، با تالمات و آسیب های روحی ـ روانی روبه رو شده و به حمایت و خدمات بهداشت روان نیاز دارند، اما به علت مشکل زبان و موانع دیگر، بسیاری از آنها به سختی می توانند احساسات و تالمات خود را توضیح دهند.

برای کمک به این کودکان، اکنون امکان مشاوره به زبانهای دری و پشتو و همچنین اوکراینی فراهم آمده که از طریق سازمان Kids Help Phone ارائه می شود.

در این رابطه، توجه شما را به بخشی از بیانیه خبری سازمان Kids Help Phone به زبان دری جلب می کنیم:

خدمات صحت روانی برای پشتیبانی از اشخاص تازه وارد افغان و اوکراینی

حالا مشوره تلیفونی رایگان به لسان های دری، پشتو، روسی و اوکراینی به شکل ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته قابل دسترس میباشد.

تورنتو، ۲۰ جون ۲۰۲۲ ـ هر شخص جوان شایسته این فرصت است که شنیده شود و احساسات خود را در یک فضای مصئون بیان نماید. اما برای تازه واردان به کانادا، چالش های منحصر بفردی مانند موانع لسانی، میتواند دسترسی به پشتیبانی های صحت روانی را سخت نماید.

از آنجا که تقریباً نیمی از تازه واردان که از جنگهای افغانستان و اوکراین فرار کرده اند، جوانان هستند، بنابراین  Kids Help Phone، ارائه یک فضای مصئون برای صحبت در مورد تجربات خود را یک ضرورت عاجل شناسایی کرده است. سازمان Kids Help Phone برای ارائه خدمات مشوره تلیفونی مخصوص از طریق ترجمان، به لسان های دری، پشتو، روسی و اوکراینی ـ اولین سازمان صحت روانی است که در کانادا این کار را انجام میدهد.

ارائه مشوره لسانی به لسانهای جدید، Kids Help Phone  را قادر میسازد تا جوابگوی نیازمندی های پناهندگانی باشد که به تعداد زیاد به کانادا می آیند. Kids Help Phone در هماهنگی با ملیونها نفر در کانادا اقدام به کار کرده است، و با سازمانهای ارائه دهندۀ خدمات اسکان همکاری مینماید تا این خبر را به تمام لسانهای متنوع ما، منتشر نماید.

ـ برای دسترسی به این خدمات به لسان های دری، پشتو، اوکراینی و/یا روسی، جوانان تازه وارد میتوانند با شماره ‎ 1-800-668-6868  در تماس شوند و ۳ را فشار بدهند تا با مشاور و ترجمان وصل شوند.

ـ جهت معلومات بیشتر به KidsHelpPhone.ca مراجعه کنید یا ما را دنبال کنید در:

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=166395بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19