پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ سه شنبه ۱۳ اکتبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز سه شنبه، ۱۳ اکتبر، به ۱۸۲٬۸۳۲ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 86,976 confirmed (including 5,965 deaths, 72,857 resolved)
Ontario: 59,139 confirmed (including 3,005 deaths, 50,437 resolved)
Alberta: 19,995 confirmed (including 282 deaths, 17,488 resolved)
British Columbia: 10,185 confirmed (including 245 deaths, 8,502 resolved)
Manitoba: 2,655 confirmed (including 34 deaths, 1,490 resolved)
Saskatchewan: 2,140 confirmed (including 25 deaths, 1,900 resolved)
Nova Scotia: 1,092 confirmed (including 65 deaths, 1,023 resolved)
Newfoundland and Labrador: 283 confirmed (including 4 deaths, 270 resolved)
New Brunswick: 272 confirmed (including 2 death, 199 resolved)
Prince Edward Island: 61 confirmed (including 58 resolved)
Yukon: 15 confirmed (including 15 resolved), 1 presumptive
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)
Nunavut: NO confirmed cases

Total: 182,832 (1 presumptive, 182,831 confirmed including 9,627 deaths, 154,257 resolved)

 

 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=130144بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19