پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۲۹ ژانویه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر جمعه ۲۹ ژانویه، به ۷۶۸۸۴۳ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۹۷۵۵رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 4,894 new cases, 146 new deaths
(Total: 768,843 confirmed cases, 19,755 deaths, 693,523 resolved)


Ontario 1,837 new cases, 58 new deaths
(Total: 264,300 confirmed cases, 6,072 deaths, 237,871 resolved)


Quebec 1,295 new cases, 50 new deaths
(Total: 259,993 confirmed cases, 9,717 deaths, 235,516 resolved)


Alberta
(Total: 122,821 confirmed cases, 1,606 deaths, 113,174 resolved)


British Columbia
(Total: 66,265 confirmed cases, 1,184 deaths, 59,141 resolved)


Manitoba
(Total: 29,128 confirmed cases, 821 deaths, 24,851 resolved)


Saskatchewan
(Total: 22,646 confirmed cases, 268 deaths, 19,729 resolved)


Nova Scotia 1 new case, 0 new deaths
(Total: 1,577 confirmed cases, 65 deaths, 1,503 resolved)


New Brunswick 
(Total: 1,202 confirmed cases, 16 deaths, 872 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 404 confirmed cases, 4 deaths, 388 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 110 confirmed cases, 0 deaths, 104 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories
(Total: 31 confirmed cases, 0 deaths, 28 resolved)


Nunavut
(Total: 283 confirmed cases, 1 death, 264 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139105بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19