پربازید

ویدیو

کووید-19

تقاضای بالا برای لوازم خانگی و احتمال کمبود

سه ماهه اکتبر تا دسامبر هر سال فصل رونق فروشگاهها و شلوغترین ایام خرید سال است. اما امسال فروشگاههای لوازم خانگی appliances از هم اکنون با کمبود مواجه هستند که علت آن تقاضای بیش از معمول مردم است.

فروشگاه‌ها افزایش تقاضا برای خرید لوازم خانگی را معلول چند عامل می‌دانند: نوسازی ها و بازسازی ها، پروژه های مسکونی جدید، تخفیفهای مخصوص لوازم خانگی کم مصرف، و همچنین بسته بودن فروشگاهها در فصل بهار گذشته؛ همه اینها سبب شده که فروشگاه های لوازم خانگی از نظر فروش رکورد به جا بگذارند و بازار با کمبود این لوازم روبرو شود.

جیسون گومَنز Jason Goemans مدیر فروشگاه لوازم خانگی Goemans می‌گوید تقاضا برای لوازم خانگی آنقدر بالاست که وی نگران تامین موجودی برای روز معروف به «جمعه سیاه Black Friday» در ماه آینده است. جمعه سیاه از شلوغترین روزهای سال برای بیزینس های کانادایی است.

فقط تقاضای بالای مشتریان نیست که احتمال کمبود لوازم خانگی را افزایش داده بلکه تولیدکنندگان نیز به چندین دلیل قادر به حفظ سطح تولید گذشته نیستند و با مشکلاتی نظیر مشکل تأمین قطعات مواجه هستند؛ از طرف دیگر در پی پندمیک کرونا میزان تولید خود را پایین آورده اند که یکی از دلایل آن حفظ فاصله فیزیکی در محیط تولید است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19