پربازدید

ویدیو

کووید-19

تعداد ویزاهای تحصیلی صادر شده برای ایرانیان در سال ۲۰۲۱

کانادا در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۴۵۰ هزار مجوز تحصیل صادر کرده که بیشترین رقم در تاریخ کشور است. دریافت کنندگان این مجوزها به صورت دانشجوی بین المللی به تحصیل در دانشگاهها و کالجهای کانادا مشغول شده اند.

در سال قبل از شروع پاندمی یعنی ۲۰۱۹، کمی بیش از ۴۰۰ هزار مجوز جدید تحصیلی برای دانشجویان بین المللی صادر شده بود.

این رقم در سال ۲۰۲۰، به علت شیوع کرونا، به ۲۵۵ هزار مجوز کاهش یافت اما در سال ۲۰۲۱ به نزدیک ۴۵۰ هزار مورد رسید که تقریباً دو برابر ویزاهای تحصیلی صادر شده در سال ۲۰۱۵ است.

تعداد دانشجویان بین المللی کانادا حتی با وجود پاندمی کرونا، به سرعت رشد کرده.

رقم ۴۵۰ هزار شامل دو گروه زیر می شود:
ـ دانشجویانی که با ویزای تحصیلی وارد کانادا شدند.
ـ اتباع خارجی حاضر در کانادا که موفق به کسب مجوز تحصیلی شدند.

آمار ماه به ماه

وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا آمار مجوزهای جدید تحصیلی صادر شده در سال ۲۰۲۱ را  به صورت ماه به ماه منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد که در دو ماه جولای و آگوست سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار مجوز تحصیلی جدید صادر شده که بسیار طبیعی است زیرا سال تحصیلی در کانادا از ماه سپتامبر شروع می شود.

مجموع دانشجویان بین المللی

در دسامبر سال گذشته کانادا میزبان نزدیک به ۶۲۲ هزار دانشجوی بین المللی بود.

در سال ۲۰۱۹ کانادا میزبان مجموعاً ۶۴۰ هزار دانشجوی بین المللی بود که به علت پاندمی کرونا این تعداد به ۵۳۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت.

ویزاهای تحصیلی صادر شده برای دانشجویان ایرانی

در سال ۲۰۲۱ جمعاً ۱۱,۹۶۰ ویزای تحصیلی برای دانشجویان ایرانی صادر شده. این افراد به عنوان دانشجوی بین المللی به تحصیل در دانشگاهها و کالجهای کانادا پرداختند.

در سالهای قبل این رقم به قرار زیر بود:

ـ سال ۲۰۱۷: ۴,۶۷۵ مجوز تحصیلی
ـ سال ۲۰۱۸ : ۷,۰۳۵ مجوز تحصیلی
ـ سال ۲۰۱۹:  ۹,۶۸۵ مجوز تحصیلی
ـ سال ۲۰۲۰: ۶,۹۷۵ مجوز تحصیلی
ـ سال ۲۰۲۱: ۱۱,۹۶۰ مجوز تحصیلی

مجددا تاکید می شود که بعضی از این مجوزها برای آن دسته از دانشجویانی صادر شده که در خارج کانادا بوده و با استفاده از این مجوز (ویزا) وارد کشور شده و به عنوان دانشجوی بین المللی مشغول تحصیل شده اند و بعضی نیز برای ایرانیانی صادر شده که با ویزیتور ویزا یا ویزای کار و غیره در کانادا حضور داشته اند.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=162348بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19