پربازید

ویدیو

کووید-19

تعداد مبتلایان جدید جهان در هفته گذشته برابر کل مبتلایان جهان در پنج ماه اول پندمیک بود

هرچند واکسیناسیون عمومی در بسیاری از کشور ها دور گرفته و تعداد قابل توجهی از مردم در مقابل ویروس کرونا واکسینه شده اند، ولی پخش گونه های جهش یافته  چنان گسترش پیدا کرده که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد  تعداد مبتلایان جدید شناسایی شده در هفته گذشته به اندازه کل بیماران شناسایی شده در پنج ماه اول پندمیک بود.

دبیر کل سازمان بهداشت جهانی گفت برای نهمین هفته متوالی، تعداد مبتلایان جدید جهان در حال افزایش است.

وضعیت هند

بیشترین تعداد ابتلاهای جدید در جهان اکنون به کشور هندوستان تعلق دارد.  هفته گذشته به طور متوسط روزی بالای 300 هزار بیمار جدید در این کشور شناسایی شدند.

اینک در هر ساعت به طور متوسط 115 نفر در هند به علت ابتلا به کرونا جانشان را از دست می دهند. تعداد مبتلایان جدید این کشور در روز سه شنبه 323 هزار نفر بود.

بعضی دیگر از کشورهای جهان نظیر پاکستان ،ایران و ترکیه نیز با افزایش شدید تعداد مبتلایان دست و پنجه نرم می کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19