پربازدید

ویدیو

کووید-19

برای مصونیت همگانی حداقل دو سوم کانادایی ها باید واکسن بزنند

با وجود آنکه واکسیناسیون همگانی در کشور، البته در مقیاس محدود، از هفته گذشته شروع شده، به نظر می‌رسد حداقل در آینده‌ نزدیک تعداد مبتلایان رو به افزایش باشد.

دکتر تریزا تم مسئول ارشد بهداشت عمومی کانادا در مصاحبه ای با کندین پرس به مناسبت پایان سال تاکید کرد که تمرکز او در چند ماه آینده بر دو موضوع زیر خواهد بود:

ـ کنترل موج دوم کرونا

ـ اطلاع رسانی به کانادایی ها در مورد امن بودن واکسن کرونا

حیرت

دکتر تم گفت کانادایی ها مطمئن باشند که با وجود تایید سریع واکسن کرونا، هیچ چیز فدا نشده.

دکتر تم گفت خود او در حیرت است که دنیا توانسته در کمتر از یک سال واکسن کرونا را تولید، آزمایش، جابجا و اکنون شروع به تزریق کند.

به گفته دکتر تم، هرگز چنین سرعتی سابقه نداشته و او از این دستاورد علمی به هیجان آمده.

او گفت در فصل بهار که تازه تحقیقات مربوط به تولید واکسن شروع شده بود، اغلب کارشناسان معتقد بودند که یک سال تا ۱۸ ماه طول خواهد کشید تا واکسن تولید شود ولی سرمایه‌گذاری‌های عظیم دولت ها و بخش خصوصی همه چیز را با سرعت نور جلو برد.

دکتر تم گفت برای آنکه کانادا به نوعی از مصونیت همگانی برسد باید حداقل دو سوم کانادایی ها واکسن بزنند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=136953بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19