پربازدید

ویدیو

کووید-19

اگر انتخابات امروز برگزار شود کدام حزب برنده می شود؟

نظرسنجی ها در چند ماه گذشته حاکی از جلو بودن لیبرالها به رهبری جاستین ترودو است.

انتخابات زودرس کانادا قرار است در 20 سپتامبر برگزار شود. اگر انتخابات همین امروز برگزار شود، کدام حزب برنده می شود؟

در انتخابات کانادا رقابت اصلی بین سه حزب زیر است:

ـ حزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو
ـ حزب محافظه کار به رهبری ارین اتول
ـ حزب نیودموکرات به رهبری جگمیت سینگ

در حال حاضر تعداد نمایندگان هر حزب در پارلمان به قرار زیر است:

ـ لیبرالها: 155 کرسی
ـ محافظه کاران: 119 کرسی
ـ بلاک کبه کوا: 32 کرسی
ـ نیودموکراتها: 24 کرسی
ـ حزب سبز 2 کرسی

حزب بلاک کبه کوا معمولا به جز در استان کبک کاندیدایی معرفی نمی کند. اما سه حزب دیگر می توانند تعداد کرسی هایشان را افزایش دهند و حتی به اکثریت برسند.

پیش بینی ها

شبکه خبری سی بی سی کانادا با ترکیب نظرسنجی های مختلف پیش بینی کرده که اگر انتخابات امروز انجام شود کرسی ها به ترتیب زیر تقسیم می شود:

ـ لیبرالها: 171 کرسی
ـ محافظه کاران: 100 کرسی
ـ نیودموکراتها: 36 کرسی
ـ بلاک کبه کوا: 29 کرسی
ـ سبز: ۱ کرسی

بنابراین می توان گفت که طبق این نظرسنجی ها اگر انتخابات امروز برگزار شود دو حزب لیبرال و نیودموکرات تعداد نمایندگانشان را افزایش خواهند داد و احزاب محافظه کار، بلاک کبه کوا و سبز از تعداد کرسی هایشان کاسته خواهد شد.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19