پربازدید

ویدیو

کووید-19

انتاریو از دستور ”در خانه بمانید“ خارج شد

روز چهارشنبه دوم جون دستور ”در خانه بمانید“ به پایان رسید . ساکنان انتاریو می توانند از این پس برای کارهای معمولی و غیر اساسی نیز خانه را ترک کنند، ولی اغلب محدودیتها و مقررات د ویژه مبارزه با کرونا کماکان به قدرت خود باقیست.

دستور ”در خانه بمانید“ آخرین بار در اپریل گذشته با اوج گرفتن موج سوم کرونا صادر شد و تا روز چهارشنبه دوم جون تمدید شده بود. به موجب این دستور افراد و خانواده ها جز برای کارهای اساسی مجاز به ترک خانه نبودند، ولی برای نیازهای اساسی چون مواد غذایی، خدمات پزشکی و یا تمرینات بدنی می توانستند از خانه خارج شوند.

اغلب مقررات وضع شده برای مبارزه با کرونا کماکان برقرار هستند که بعضی از آنها عبارتند از:

  • اجتماع بیش از پنج نفر در فضای آزاد ممنوع است.
  • محدودیتهای مربوط به تعداد مجاز افراد در خرده فروشیها و دیگر بیزنسها باید رعایت شوند.

با توجه به روند رو به کاهش تعداد مبتلایان جدید قرار است از نیمه دوم این ماه بعضی از محدودیتها برداشته شوند و یا کمتر شوند و بازگشایی اقتصادی آغاز شود.

مسئولان می گویند شرایط ناشی از پندمیک رو به بهبود است ولی هنوز زمان لغو محدودیتها فرا نرسیده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=146862بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19