پربازدید

ویدیو

کووید-19

اخبارکوتاه از کووید و واکسن آن – سه شنبه ۲۹ دسامبر

وقفه در واکسیناسیون

بعضی از متخصصان امور پزشکی از اینکه دولت انتاریو برنامه تزریق واکسن کووید را در بعضی از مراکز واکسیناسیون برای 4 تا 5 روز تعطیلات متوقف کرد ، معترض شدند.

آلبرتا

تعداد مرگهای ناشی از کووید در آلبرتا به هزار نفر رسید. جیسون کنی نخست وزیر آلبرتا عبور از این رقم را تراژیک خواند.

کبک

اولین مورد از ابتلا به گونه جدید ویروس کووید که از بریتانیا آمده در کبک شناسایی شد. یکی از اقوام شخص مبتلا در 11 دسامبر از سفر بریتانیا بازگشته بود.

ایران

آمار رسمی کووید در روز سه شنبه 9 دی چنین گزارش شد:

  • تعداد بیماران جدید: 6108 نفر
  • جمع تعداد بیماران تا کنون: یک میلیون و 212 هزار نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 132 نفر
  • تعداد مرگها تاکنون: 54946 نفر
  • تعداد افرادی که روز سه شنبه در بیمارستانها بستری شدند: 815 نفر

آمریکا

آمار مبتلایان جدید آمریکا در روز سه شنبه به قرار زیر بود:

  • تعداد مبتلایان جدید: 189,044 نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 1899 نفر
  • جمع تعداد مبتلایان تاکنون: 19.3 میلیون نفر
  • جمع تعداد مرگها تاکنون: 335,141 نفر
  • تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 121,235 نفر

یوکان

وزیر بهداشت قلمرو یوکان گفت اولین محموله واکسن مدرنا تحویل این قلمرو شد. این محموله شامل 7200 دوز روز دوشنبه تحویل شد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=136536بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19