پربازدید

ویدیو

کووید-19

۲۴۰۰ جوجه مرغ شیطون آنجا چه می کردند؟

رانندگانی که روز دوشنبه از بزرگراه کوئین الیزابت در برلینگتون انتاریو عبور می کردند، ماموران پلیس را در چمنزار کناربزرگراه می دیدند که به کاری مشغولند. قدر مسلم این افسران به پیک نیک نرفته بودند

این افسران مجبور شده بودند ضمن بستن قسمتی از بزرگراه، به نجات جوجه مرغها بشتابند.

واحد ایمنی پلیس استانی انتاریو در توئیتی نوشت:

«چرا 2400 جوجه مرغ به کنار بزرگراه آمده بودند؟ زیرا راننده فراموش کرده بود درب قسمت بار کامیون را ببندد. »

عکسهایی با نمای نزدیک از جوجه فکلی های زرد

مأموران پلیس انتاریو مجبور شدند به همراه  مردم همه این جوجه مرغها را به داخل کامیون بازگردانند که کار چندان  آسانی هم نبود. چندین ساعت طول کشید تا همه این جوجه فکلی های زرد رنگ به کامیون بازگردانده شوند.

در واقع این جوجه ها، به علت باز بودن در عقب کامیون، به سمت چمنهای اطراف جاده پر کشیده بودند. خوشبختانه هیچ یک از جوجه ها صدمه ندیده بودند.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=169468بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19