پربازدید

ویدیو

کووید-19

۱۲ سال زندان برای زن معتاد ساکن انتاریو که همسایه اش را کشت

زنی از انتاریو که همسایه پیر خود را حداقل 149 بار چاقو زد، تا بلکه برای تهیه مواد مخدر بتواند از او پول بگیرد، به دوازده سال زندان محکوم شد.

این زن که شارون بکش Sharon Baksh نام دارد اعلام گناهکاری کرد. وی که از 5 سال قبل در زندان بوده، هفت سال دیگر باید پشت میله ها بگذراند.

مقتول به نام آله تا راسنل Aletta Rusnell 89 ساله بود.

طبق اطلاعات دادگاه، شارون بکش و دوست پسرش هر دو معتاد به کراک کوکائین بوده و در ساختمانی در اوشاوا در شرق تورنتو، در سوی دیگر راهرو زندگی می کردند که در این سویش آله تا راسنل زندگی می کرد.

شارون بکش در روزهای منتهی به حمله در جون 2013 مقدار زیادی کراک کوکائین و نیز الکل، داروهای زولاف و هایدرو مورفین مصرف می کرد.

طبق بیانیه دادگاه، شارون بکش که هنگام حادثه 34 ساله بود، وقتی دوست پسرش از دادن پول به او برای خرید ماده مخدر خودداری کرد، بازوی وی را با چاقو مجروح کرد. و وقتی دوست پسرش آپارتمان را ترک کرد، شارون (به قصد دزدی) وارد آپارتمان آله تا راسنل شد، او تصور می کرد که همسایه اش در حال حمام کردن است، اما ناگهان آله تا راسنل ظاهر شد، و سعی کرد تا جلوی او را بگیرد. بیانیه دادگاه حاکی است که آله تا راسنل به طور مکرر چاقو می خورد و جراحات مرگ آفرین دریافت می کند و در آپارتمانش به حال خود رها می شود.

شارون بکش به آپارتمان خود برمیگردد که می بیند دوست پسرش تازه به خانه برگشته، شارون به او می گوید که همسایه را کشته، ودوست پسرش به پلیس زنگ می زند.

قاضی دادگاه عالی انتاریو در حکم خود نوشته که «هیچ سابقه خصومتی بین دو زن وجود نداشته.» حتی در همان روز کمی قبل تر، آله تا راسنل به شارون اجازه داده بود که از تلفنش استفاده کند. در حکم قاضی نوشته شده که شارون بکش کودکی پر دردسری داشته که منتهی به اعتیاد و خودفروشی او می شود. او در رابطه قبلی خود تحت آزار قرار می گرفته و حتی تلاش کرده بود که خودکشی کند. شارون دارای سوابق کریمینال به خاطر تهدید، در اختیار داشتن اموال دزدی و کوکائین بوده.

به موجب بخشی از مجازات، شارون از هر گونه ارتباط با اقوام آله تا راسنل، دوست پسرش، و اشخاص ثالث، و یا داشتن اسلحه منع شده، و باید نمونه دی ان اِ بدهد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19