پربازید

ویدیو

کووید-19

یک چهارم کانادایی ها در جمعه سیاه و دوشنبه سایبری بیشتر از بودجه خرید کردند

هر کانادایی به طور متوسط ۳۸۵ دلار در فاصله جمعه سیاه تا دوشنبه سایبری خرید کرده است.

نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسه انگس رید Angus Reid حاکی است که در فاصله این دو روز یعنی Black Friday to Cyber Monday حداقل یک چهارم کانادایی ها بیشتر از بودجه ای که در نظر گرفته بودند خرید کردند.

شصت درصد از مشتریان گفته اند که به اندازه بودجه ای که در نظر گرفته بودند خرید کرده اند.

در مقابل ۲۳ درصد گفته اند که بسیار بیشتر از آنچه برنامه ریزی گرده بودند خرید کرده اند (به طور متوسط ۲۵۰ دلار بیشتر.)

ساکنان ساسکاچوان و مانیتوبا کمتر از ساکنان استانهای دیگر در این دو روز خریده کردند.

ساکنان آلبرتا در مقایسه با ساکنان استانهای دیگر بیشتر دست به خرید بیشتر از بودجه زدند.

فصل خرید آغاز شده و مردم دست به کارتشان سریعتر شده و حتماً بدهی شان هم بیشتر می شود. یکی از کارشناسان به کندین پرس گفته که در بعد از تعطیلات سال نو، بدهی هر کانادایی نسبت به قبل از تعطیلات به طور متوسط ۸۱۴ دلار بیشتر می شود.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19