پربازدید

ویدیو

کووید-19

یک چهارم کانادایی ها به فکر فروش سهامشان افتاده اند

اعتماد عمومی به ثبات بازارهای سهام رو به کاهش است. به گزارش رسانه اقتصادی بلومبرگ نزدیک به یک چهارم کانادایی ها اعتمادشان به بازار بورس سست شده و اکنون به فکر نقد کردن سهام خود هستند.

پژوهش انجام شده توسط وبسایت Finder (سایت ویژه مقایسه دارایی های شخصی) حاکی است که آسیب پذیری بازارهای سهام سبب شده که بعضی ها به فکر نقد کردن سهام خود بیفتند.

اما این تنها دلیل نقد کردن سهام نیست. به گفته رومانا کینگ متخصص دارایی های شخصی در این وبسایت، افزایش قیمتها هم علت دیگری است که باعث شده کانادایی ها بخواهند با نقد کردن سهام و سرمایه گذاریهای دیگر خود، پول نقد بیشتری برای هزینه های زندگی در دسترس داشته باشند.

آن دسته از کانادایی هایی هم که به خاطر افزایش بدهی هایشان بهره بیشتری می پردازند سعی دارند با نقد کردن بخشی از سرمایه هایشان، میزان بدهی خود را پائین بیاورند تا بهره کمتری بپردازند.

در یکسال اخیر ارزش سهام در بازار بورس تقریباً ده درصد و ارزش سهام S&P500 (شاخص سهام پانصد کمپانی بزرگ) 17 درصد کاهش پیدا کرده.

شاخص سهام داوجونز در بازار بورس نیویورک نیز در یکسال اخیر بیش از 15 درصد کاهش یافته.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=171612بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19