پربازدید

ویدیو

کووید-19

یک میلیون کانادایی در ماه جون کار پیدا کردند ـ وضعیت بیکاری جوانان و زنان، و میزان بیکاری در شهرهای مختلف

روند بیکاری در کانادا در ماه جون چرخشی مثبت پیدا کرد. سازمان آمار کانادا می گوید در ماه جون نزدیک به یک میلیون کانادایی اشتغال به کار پیدا کردند.

نزدیک به 488 هزار نفر کار تمام وقت و 465 هزار نفر کار پاره وقت به دست آوردند.

نرخ بیکاری در کشور که در ماه می به رقم بی سابقه 13.7 درصد رسیده بود حالا تا مرز 12.3 درصد پایین آمده.

نکته‌ای را هم باید در نظر گرفت: در ماه جون هم افراد بیشتری کار به دست آوردند، و هم افراد بیشتری به دنبال کار بودند.

خیلی از بیکارشدگان هستند که هنوز به دنبال کار نیستند؛ که اگر تعداد آنها را هم اضافه کنیم نرخ بیکاری در کشور به رقم 16.3 درصد می رسد.

سازمان آمار کانادا جزییات بیشتر کار و بیکاری در کانادا را چنین اعلام کرد:

Unemployment rate: 12.3 per cent

Employment rate: 56.0 per cent

Participation rate: 63.8 per cent

Number unemployed: 2,452,600

Number working: 17,427,400

Youth (15-24 years) unemployment rate: 27.5 per cent

Men (25 plus) unemployment rate: 9.5 per cent

Women (25 plus) unemployment rate: 10.4 per cent

 

نرخ بیکاری در شهرهای مختلف

– St. John’s, N.L.: 11.6 per cent

– Halifax: 11.9 per cent

– Moncton, N.B.: 9.1 per cent

– Saint John, N.B.: 11.5 per cent

– Saguenay, Que.: 12.9 per cent

– Quebec City: 11.9 per cent

– Sherbrooke, Que.: 11.6 per cent

– Trois-Rivieres, Que.: 12.6 per cent

– Montreal: 15.1 per cent

– Gatineau, Que.: 11.0 per cent

– Ottawa: 9.0 per cent

– Kingston, Ont.: 12.4 per cent

– Peterborough, Ont.: 9.5 per cent

– Oshawa, Ont.: 11.8 per cent

– Toronto: 13.6 per cent

– Hamilton, Ont.: 12.1 per cent

– St. Catharine’s-Niagara, Ont.: 12.9 per cent

– Kitchener-Cambridge-Waterloo, Ont.: 12.2 per cent

– Brantford, Ont.: 12.6 per cent

– Guelph, Ont.: 14.9 per cent

– London, Ont.: 12.6 per cent

– Windsor, Ont.: 15.2 per cent

– Barrie, Ont.: 10.8 per cent

– Greater Sudbury, Ont.: 9.4 per cent

– Thunder Bay, Ont.: 11.1 per cent

– Winnipeg: 11.7 per cent

– Regina: 11.6 per cent

– Saskatoon: 14.1 per cent

– Calgary: 15.6 per cent

– Edmonton: 15.7 per cent

– Kelowna, B.C.: 10.2 per cent

– Abbotsford-Mission, B.C.: 8.8 per cent

– Vancouver 13.1: per cent

– Victoria 11.0: per cent

بیشتر بخوانید:
ـ نرخ بیکاری در کانادا در ماه می: بی سابقه ولی بسیار بهتر از پیش بینی اقتصاددانان
ـ نرخ بیکاری در انتاریو
ـ هشدار سازمان بین المللی کار نسبت به ادامه بیکاریها تا سالها پس از کرونا
ـ نرخ بیکاری در کانادا به 13 درصد رسید
ـ میزان بیکاری ماه مارچ در چهل سال گذشته کانادا سابقه نداشته

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19