پربازدید

ویدیوکووید-19

یک میلیون دلار کمک بلاعوض انتاریو برای نجات جوانان

امسال دولت انتاریو حدود یک میلیون دلار کمک بلاعوض Grant در 32 پروژه مربوط به جوانان هزینه می کند. 
این مبلغ در برنامه “کامیونیتی های امن تر و حیاتی” Safer and Vital Communities که توجه به جوانان دارد، توسط موسسات غیرانتفاعی و موسسات بومیان First Nations مصرف می شود.
اولویت این برنامه ها، پیشگیری از جرائم Crime Prevention می باشد.
دولت انتاریو کمک به جوانان و کامیونیتی ها را در چهارچوب “برنامه عملیاتی جوانان” Youth Action Plan دنبال می کند که هدف آن کاهش دادن فعالیت های گروه های گنگ Gang و دور کردن جوانان از برنامه های مخرب می باشد.
برنامه “کامیونیتی های امن تر و حیاتی” از سال 2004 تاسیس شده و تا کنون بیش از شش میلیون دلار برای پیشگیری از جرائم هزینه کرده است.

اتاق خبر انتاریو

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19