پربازدید

ویدیو

کووید-19

یک مرگ دیگر به علت رانندگی در جهت خلاف بزرگراه

بار ديگر رانندگي در جهت خلاف بزرگراه، فاجعه به بار آورد. اين بار مرد 54 ساله اي که در سنت کاترين اونتاريو در جهت خلاف رانندگي مي کرد جانش را از دست داد. حادثه ساعت يک و نيم بامداد چهارشبه اتفاق افتاد.

پليس براي علت يابي، احتمال مصرف الکل يا مواد مخدر، يا سرعت،‌را مورد بررسي قرار مي دهد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=106873بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19