پربازدید

ویدیوکووید-19

یک سوم دانشجویان انتاریو امسال شهریه نمی دهند

امسال 210 هزار دانشجو در انتاریو از پرداخت شهریه کاملا معافند.

این تعداد برابر است با یک سوم کل دانشجویان کالج ها و دانشگاههای انتاریو.

امسال تعداد متقاضیان وام دانشجویی موسوم به OSAP ، 10 درصد افزایش یافته. طبق «اوسپ» جدید، دانشجویانی که خانواده شان کمتر از 50 هزار دلار در سال درآمد داشته باشد از پرداخت شهریه دانشگاه معاف هستند.

بقیه دانشجویان نیز در صورتی که درآمد خانواده شان زیر 175 هزار دلار در سال باشد، بخشا از وام دانشجویی یا «اوسپ» استفاده می کنند. حدود 95 درصد از کسانی که وام تحصیلی «اوسپ» دریافت می کنند اسکالرشیپ (grants) نیز دریافت می کنند.

آن دسته از دانشجویانی که مایلند برای سال تحصیلی 2018ـ2017 تقاضای وام تحصیلی (اوسپ) کنند، از 8 نوامبر امسال می توانند تقاضا ـ اپلی کیشن ـ بدهند.

یادآور می شود از اول ژانویه 2018 داروهای مورد نیاز دانشجویان انتاریو نیز ـ زیر 25 سال ـ مجانی خواهد بود.

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19