پربازدید

ویدیو

کووید-19

یک دزد با اتهام 15 فقره جرم

یک مرد از اهالی وان به چندین فقره جرم متهم شده است که اقدام به قتل مهمترین آنهاست.
این شخص در روز 10 دسامبر وارد خانه ای در تقاطع خیابان های College و Huron شد و اقدام به پخش گاز پروپان در این خانه که چهار نفر در آن خوابیده بودند کرد.
این فرد بار دیگر برای دزدی وارد این خانه شد که خوشبختانه موفق نشد و توسط اهالی خانه دستگیر شد.
این مجرم 53 ساله در حال حاضر متهم به جرم های زیادی می باشد. برخی از این جرائم به این شرح هستند: اقدام به قتل، اقدام به ایجاد حریق عمدی، بی اعتنایی به زندگی انسان ها با قصد ایجاد انفجار عمدی.
به جرم های بالا باید اقدام به وارد کردن خسارت به ملک مردم و چندین مورد دیگر را نیز اضافه کرد.

یورک ریجن نیوزبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19