پربازید

ویدیو

کووید-19

یکی از سه مجروح چاقو کشی در دبیرستان نورت یورک در بیمارستان فوت کرد

یکی از سه نفری که روز سه شنبه در دبیرستان نورت یورک چاقو خوردند جانش را از دست داد.

پلیس تورنتو بعدازظهر سه شنبه پس از آگاهی از چاقوکشی در این دبیرستان در محل حاضر شد و ابتدا دو نفر را که با چاقو مجروح شده بودند پیدا کرد، اما کمی بعد مجروح سوم شناسایی شد. مجروحان را به بیمارستان رساندند ولی یکی از آنها در بیمارستان درگذشت.

پلیس سه شنبه شب گفت: «ما هنوز نمی دانیم که متهم و مجروحان، دانش آموز این مدرسه بوده اند یا خیر.»

هنوز مشخص نیست که چاقو کشی توسط یک نفر انجام شده یا خیر. متهم این حادثه در بازداشت پلیس است.

چگونگی ماجرا

پلیس کمی بعد از ساعت ۳ بعدازظهر سه شنبه از حادثه چاقوکشی در دبیرستان ویکتوریا پارک Victoria Park Collegiate Institute آگاهی یافت. این کالج در نزدیکی تقاطع یورک میلز York Mills Rd و ویکتوریا پارک Victoria Park Ave در شمال تورنتو واقع است.

مأموران پلیس در محل دو نفر را یافتند که به شدت مجروح شده بودند و یکی از مجروحین بیهوش و جانش در خطر بود. مجروح دیگری هم کمی بعد در نزدیکی محل پیدا شد. مجروحان را به فوریت به بیمارستان رساندند.

در عصر سه شنبه هنوز مشخص نشده بود که متهم حادثه و مجروحان دانش آموزان این مدرسه بوده اند یا خیر.

سخنگوی پلیس گفت: «هنوز ایده ای نداریم که اینها که هستند. این اطلاعات، شاید بعداً اعلام شود.»

اظهارات سخنگوی بورد

سخنگوی بورد مدارس تورنتو Toronto District School Board در گفت و گو با رسانه سیتی نیوز تأیید کرده که حادثه در پایان تدریس روزانه در حیاط مدرسه اتفاق افتاده. او تأیید کرد که اغلب دانش آموزان دبیرستان را ترک کرده و تعداد کمی هنوز در مدرسه بودند. بعدازظهر سه شنبه از سر احتیاط مدرسه تحت کنترل کامل پلیس بود.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19