پربازدید

ویدیو

کووید-19

یکی از دانشجویان دانشگاه کوئینز در میان قربانیان

دانشگاه کوئینز گفت امیر مرادی دانشجوی دوره کارشناسی در این دانشگاه در سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در ایران جانش را از دست داده است.

امیر مرادی در رشته علوم تحصیل می کرد و قصد داشت پزشک شود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=109466بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19