پربازدید

ویدیو

کووید-19

یکی از بومیان را فرماندار کل کنید

وقتی از پری بله گارد Perry Bellegarde رئیس  شورای ملی اقوام فرست نیشن کانادا پرسیده شد که آیا یادگیری زبان فرانسه را شروع کرده؟ با خنده جواب داد :” Mais oui” (بله).

فرو افتادن جولی په یت از سمت فرمانداری کل کانادا، این سئوال را مطرح کرده که چرا  یکی از بومیان کانادا به  فرمانداری کل کانادا انتخاب نشود؟

حتما وقتی چنین سوالی مطرح می شود توجه همگان به پری بله گارد رئیس شورای ملی فرست نیشن جلب می شود.

جولای آینده زمان انتخابات برای تعیین رئیس جدیدی برای این مجمع است.

پری بله گارد روشن ساخته که قصد ندارد دوباره نامزد شود. او می گوید هنوز هیچیک از مقامات رسمی در این باره با او تماس نگرفته اند. او در مصاحبه با کندین پرس گفت فعلا سعی دارد وظیفه کنونی اش را  خوب انجام دهد.

ولی در کل، پری بله گارد از ایده انتخاب یکی از بومیان کانادا به مقام فرمانداری کل استقبال می کند.

فرماندار کل نایب ملکه در کاناداست. فرماندار کل وظایف مختلفی به عهده دارد از جمله اعلام انحلال پارلمان یا موافقت با برگزاری انتخابات.

پری بله گارد در مصاحبه با کندین پرس گفت:

“باید امیدوار بود. همه کانادایی ها از جمله اقوام بومی باید خود را بخشی از این کشور بزرگ بدانند.”

بقیه روسای اقوام فرست نیشن نیز با این ایده موافقند.

چیف بابی کامرون Bobby Cameron رئیس مجمع اقوام فرست نیشن  ساسکاچوان نیز معتقد است که جاستین ترودو بهترین فرصت را  برای تحقق این ایده در اختیار دارد. او می گوید:”عمل کنید. حرف بس است. حرف زدن از آشتی ملی واین جور جملات قشنگ است. ولی الان وقت عمل است.” و خطاب به ترودو می گوید:”اگر می توانی عمل کن. اگر چنین کنی قدم مثبتی در جهت آشتی ملی برداشته ای”

خانم میشل اودت که رئیس کمیسیون ملی تحقیق و تفحص درباره پرونده هزاران زن و دختر بومی بود که  ناپدید شدند و یا به قتل رسیدند، نیز گفت انتخاب یکی از اقوام بومی به مقام فرمانداری کل کانادا “اقدامی تاریخی” خواهد بود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139146بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19