پربازید

ویدیو

کووید-19

یکصد و چهل میلیون تست سریع بین استانها توزیع می شود

باتوجه به شیوع سریع سویه امیکرون، دولت کانادا روز چهارشنبه اعلام کرد که ۱۴۰ میلیون تست سریع در این ماه برای استانها و قلمروها ارسال خواهد شد.

ژان ایوز دوکلو Jean-Yves Duclos وزیر بهداشت و درمان کانادا گفت این تستها بر اساس جمعیت استانها بین آنها توزیع خواهد شد.

دولت فدرال قبل از ماه دسامبر گفته بود که ۸۵ میلیون تست سریع بین استانها و قلمروها توزیع کرده.

نیاز به تستهای سریع در حالی افزایش یافته که اغلب استانها انجام تستهای پی سی آر را محدود کرده اند. در انتاریو تستهای PCR فقط محدود به افراد پر ریسک و بیماران وخیم است.

بعضی از سایتهای تست سریع به سرعت از ذخیره خالی شده اند. سایت موقت تست سریع در کیچنر Kitchener انتاریو روز سه شنبه در عرض یکساعت از ذخیره خالی شد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19