پربازدید

ویدیوکووید-19

یکصد و هشتمین سالگرد رژه سانتا در تورنتو

روز یکشنبه 18 نوامبر رژه بابانوئل Santa Claus در دان تاون تورنتو انجام شد.

این یکصد و هشتمین (108) سالگرد این مراسم بود. بیش از 2000 شرکت کننده با پوشش های مختلف در خودروهای رنگارنگ در آن حضور داشتند.

سازماندهان مراسم می گویند حضور کودکان در برنامه تورنتو، در جهان بی نظیر است.

دختر هشت ساله ای که خود را در پتو پیچیده بود و در انتظار رسیدن رژه روندگان بود گفت که منتظر دلقک Clownهاست زیرا آنها به او شکلات Candy  می دهند.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19