پربازید

ویدیو

کووید-19

یکصد تا پانصد دلار پاداش برای کارکنانی که واکسن بزنند

بعضی کمپانی ها برای تشویق کارکنانشان به زدن واکسن به آنها پاداش می دهند.

برای نمونه، آمازون کانادا به کارکنانی که گواهی واکسیناسیون کامل نشان دهند یکصد دلار پاداش می دهد.

این غول داد و ستد آنلاین قصد دارد پانزده هزار نفر را برای توسعه شبکه انبارها و توزیع در کانادا استخدام کند.

آمازون کانادا در ماه مارچ گذشته مجبور شد مرکز انبار و توزیع خود را در برامپتون انتاریو به علت شیوع کرونا تعطیل کند.

کمپانی های دیگر

بعضی کمپانی های دیگر نیز پاداش های یکصد تا پانصد دلاری به کارکنان واکسینه شده و همینطور به کارکنانی که جدیداً استخدام می شوند پرداخت می کنند.

کمپانی Eacom Timber که در شمال انتاریو و کبک فعالیت می کند برای دوز اول واکسن ۲۰۰ دلار و برای دوز دوم ۱۵۰ دلار و برای واکسنهای تک دوزی ۳۵۰ دلار پاداش می دهد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19