پربازدید

ویدیو

کووید-19

یکصدمین سال انتخاب گل پاپی به عنوان سمبل ایثارگری در کانادا

امسال یکصدمین سال استفاده از گل شقایق Poppy به عنوان سمبل فداکاریهای ایثارگران نظامی در کانادا است.

اولین بار زنی فرانسوی به نام انا گِرِن Anna Guerin پیشنهاد کرد که از این گل به عنوان سمبل ایثارگریها استفاده شود. او این ایده را از شعر معروف جان مک کری کانادایی به نام Flanders Fields الهام گرفته بود.

انجمن کانادایی بازماندگان جنگ اول جهانی به طور رسمی در سال ۱۹۲۱ این گل را به عنوان سمبل ایثارگری معرفی کرد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158343بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19