پربازدید

ویدیو

کووید-19

یخ دریاچه ها امسال شکننده است

دریاچه سیمکو Simco  در شمال تورنتوی بزرگ یکی از مناطق معروف برای صید ماهی در زمستان است …
اغلب سالها که هوا به شدت سرد میشود یخ این دریاچه در ماه فوریه آنقدر قطور است که افراد با اتومبیل بر روی آن رفته و نقطه ای از یخ را سوراخ و اقدام به ماهیگیری می کنند.
جالب است بدانید که یخ قطور مانند عایق عمل می کند و ماهیها در آبهای یخ زده به راحتی زندگی کرده و گاهی در قلاب ماهیگیرها اسیر میشوند.
اما امسال به علت زمستان ملایم، یخ روی دریاچه ها شکننده است و پلیس منطقه یورک به مردم هشدار داد. روز دوشنبه 20 فوریه 2012 یک خانواده چهار نفره با اتومبیل به روی یخ های دریاچه سیمکو رفتند که یخ ها شکسته و اتومبیل آنها در آب غوطه ور شد.
این چهار نفر نجات پیدا کردند اما اتومبیل آنها در دریاچه باقی ماند.
پلیس به مردم هشدار داد که از رفتن به روی یخها خودداری کنند.

منبع: yrp.caبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19