پربازدید

ویدیو

کووید-19

گونه جهش یافته ای از هند در می زند؛ درخواست بستن در

انتاریو شاهد نوسان در تعداد مبتلایان جدید به کرونا و مرگهای ناشی از این ویروس جهنمی است.

در 24 ساعت گذشته 3682 مبتلای جدید شناسایی و 40 مرگ جدید گزارش شد.

آمار روزانه ابتلاهای جدید در انتاریو در دو هفته گذشته به بالای روزی چهار هزار نفر افزایش یافت اما در بعضی از روز ها نیز به مرز 3500  کاهش یافت. تعداد فوتی های جدید نیز بین 20 تا 40 نفر در روز در نوسان است. مهمترین نگرانی انتاریو اکنون از شیوع گونه جهش یافته جدید است: روز چهارشنبه برای اولین بار در کانادا گونه جهش یافته جدیدی در استان کبک شناسایی شد که از کشور هند آغاز شده است.

نخست وزیر کبک از دولت ترودو خواست پروازهایی که از هند می آیند را ممنوع کند. بعضی از استانهای دیگر هم همین در خواست را دارند.

ارقام انتاریو در 24 ساعت گذشته

ـ  مبتلایان جدید: 3682 نفر
ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: 429 هزار نفر
ـ  مرگهای جدید: 40 نفر
ـ جمع مرگها تاکنون: 7789 نفر

–  افراد بستری در بیمارستانها: 2350 نفر (806 در بخشهای مراقبت ویژه بستری هستند که 588 نفر آنها به ونتیلیتور متصل هستند.)

– تست انجام شده در روز چهارشنبه: 54 هزار

-درصد پاسخهای مثبت:7.8 درصد

-از 3682 بیمار جدید، 1131 نفر از تورنتو، 507 نفر از منطقه پیل و 436 نفر از منطقه یورک هستند.

-تعداد واکسن تزریق شده در  چهارشنبه : 134.920 دوز

-جمع افرادی که تا کنون هر دو دوز واکسن را زده اند: 351 هزار نفر

-از مجموع کسانی که تاکنون در انتاریو به ویروس مبتلا شده اند 44.536 نفر به گونه های جهش یافته جدید دچار شده اند که اکثریت آن از گونه بریتانیایی است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=144419بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19