پربازدید

ویدیوکووید-19

گسترش کلینیک های بیماری های نادر ارثی در انتاریو

بیماریهایی هستند نادر که وقتی گریبان فردی را مـی گیرنـد حسابـی زحمـت می دهند.

مثلن ناهنجاری های متابولیک یا ناهنجاری در تولید سلولهای قرمز خون، یا بیماری تالاسمی و یا سیندروم Ehlers-Danlos Syndrome این بیماریها بخصوص وقتی نزد کودکان پیدا شوند، خیلی آزاردهنده و درمان آنها هم نیاز به پیگیری دارد.

خبر خوب برای خانواده هایی که با این نوع بیماریها سروکار دارند اینکه دولت انتاریو می خواهد شبکه کلینیک هایی که به این بیماریها رسیدگی می کنند را گسترش دهد.

خبر توسعه کلینیک ها را دکتر اریک هاسکینز وزیر بهداشت و درمان انتاریو به همراه مایکل کوتو وزیر خدمات کودکان و نوجوانـان استان، روز دوشنبـه 27 فوریـه در Toronto General Hospital  اعلام کرد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19