پربازدید

ویدیو

کووید-19

گزارش ویژه سلام تورنتو آنلاین: از سیر تا پیاز کمکهای مالی دولت کانادا که پس از CERB پرداخت می شود

دولت فدرال پنجشنبه گذشته برنامه تازه اش برای ادامه کمکهای مالی اضطراری به کانادایی ها را اعلام کرد.

برنامه قبلی کمک اضطراری به کانادایی ها که «سِرب» خوانده می شود ـ CERB ـ در 29 آگوست به پایان می رسد. اما دولت فدرال تصمیم گرفت این برنامه را چهار هفته دیگر یعنی تا 27 سپتامبر ادامه دهد.

از 27 سپتامبر کمک CERB قطع می شود اما کمک به دریافت کنندگان آن به آخر نمی رسد، بلکه به برنامه جدیدی تبدیل می شود به نام «بیمه بیکاری اصلاح شده»؛ به عبارت دقیقتر:

«modified employment insurance»

بیمه بیکاری جدید برای مدت یکسال اجرا می شود و در واقع شامل چهار برنامه است:

ـ بیمه بیکاری اصلاح شده: Modified EI
ـ و سه برنامه جدید برای کسانی که واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری نیستند.

انتقال از CERB

همانطور که می دانید، مبلغ کمک اضطراری سرب هفته ای 500 دلار است که ابتدا به مدت 24 هفته پرداخت شد، بعد هشت هفته تمدید شد، و اکنون چهار هفته دیگر تمدید می شود و سرانجام در 27 سپتامبر به پایان می رسد.

در مجموع کمک اضطراری CERB به 8.5 میلیون کانادایی پرداخت شده است. اطلاعات کلی حاکی است که در ابتدای ماه آگوست نزدیک به 4.7 میلیون کانادایی در حال دریافت کمک CERB بوده اند.

به عبارت دیگر، نیمی از دریافت کنندگان CERB مجددا به سر کار بازگشتند و یا به دلایل دیگر از صف دریافت کنندگان خارج شدند.

از 27 سپتامبر:

ـ آن دسته از دریافت کنندگان CERB که واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری هستند (قبلا EI پرداخته اند)، ولی کمک هر چهار هفته 2000 دلار را از طریق سرویس کانادا Service Canada می گرفته اند، به طور اتوماتیک وارد برنامه EI می شوند و بیمه بیکاری دریافت می کنند.

ـ آن دسته از دریافت کنندگان CERB که واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری هستند ولی کمک هر چهار هفته 2000 دلار را از طریق آژانس درآمد و مالیات کانادا Canada Revenue Agency دریافت می کرده اند، باید از طریق «سرویس کانادا» اپلای کنند.

دو نوع بیمه بیکاری

با اصلاحات انجام شده در برنامه بیمه بیکاری، دولت فدرال از این پس به دو طریق زیر به نیروی کار مزایا می دهد:

۱ـ مزایای بیمه بیکاری معمولی EI Regular Benefits

این مزایا به نیروی کاری پرداخت می شود که کارش را بدون تمایل خودش از دست داده (در واقع بیکارش کرده اند)، و به صورت فعال به دنبال کار می گردد. چنین فردی اگر واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری باشد (قبلا EI پرداخته باشد)، هفته ای حداقل 400 دلار برای حداکثر تا 26 هفته دریافت می کند.

۲ـ مزایای بیمه بیکاری ویژه EI Special Benefit

این مزایا به نیروی کاری پرداخت می شود که یا دراستخدام بوده و یا خویش فرما، ولی بیکار نشده بلکه به خاطر شرایط ویژه که در زندگیش پیش آمده، نظیر بیماری، زایمان و نگهداری از نوزاد maternity، نگهداری از فرزندان، و یا مراقبت از اعضای خانواده، به سرکار نمی رود.

در هر دو مورد، فرد باید طی 52 هفته منتهی به هنگام اپلای کردن، حداقل 120 ساعت کار کرده باشد.

تا قبل از این، فرد برای دریافت بیمه بیکاری معمولی EI Regular Benefits باید حداقل 420 تا 700 ساعت (بسته به استان) طی 52 هفته گذشته کار کرده باشد. برای دریافت بیمه بیکاری ویژه EI Special Benefits نیز فرد باید حداقل 600 ساعت در 52 هفته منتهی به هنگام اپلای کردن کار کرده باشد.

افراد باید هر دو هفته یکبار، اگر هنوز نیاز داشته باشند، اپلای کنند و تایید کنند که همچنان واجد شرایط هستند.

بر اساس اصلاحات جدید، برای تشویق افراد به بازگشت به کار، افراد می توانند به موازات دریافت این مزایا، از طریق کار و خویش فرمایی نیز کسب درآمد کنند، اما اگر درآمد سالانه شان از 38 هزار دلار بیشتر شود، باید ۵۰ درصد از مزایایی را که می گیرند بازگردانند.

کردیت دولت به عده ای از افراد

در مورد آن دست از نیروی کار که تعداد ساعات کار مورد نیاز را برای دریافت مزایای بیمه بیکاری معمولی یا مزایای بیمه بیکاری ویژه نداشته باشند، دولت فدرال برای یکبار به این افراد کردیت می دهد. این کردیت به افرادی تعلق می گیرد که در فاصله 15 مارچ تا 26 سپتامبر نتوانسته اند کار کنند و به همین دلیل ساعات کار مورد نیاز برای دریافت مزایای بیمه بیکاری معمولی یا بیمه بیکاری ویژه را ندارند.

به گروه اول، یعنی آنها که برای مزایای بیمه بیکاری معمولی اپلای می کنند، 300 ساعت کردیت داده می شود.

به گروه دوم یعنی آنهایی که برای مزایای بیمه بیکاری ویژه اپلای می کنند، 480 ساعت کردیت داده می شود.

سه مزایای دیگر

برای افرادی که واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری نباشند، و به کمک مالی احتیاج دارند، سه مزایای زیر در نظر گرفته شده:

۱ـ مزایای بازیابی Canada Recovery Benefit

به نیروی کاری که خویش فرماست و نمی تواند کارش را از سر بگیرد، هفته ای 400 دلار، حداکثر تا 26 هفته پرداخت می شود.

۲ـ مزایای بازیابی به خاطر بیماری Canada Recovery Sickness Benefit

به آن دسته از نیروی کار که بیمار شوند، یا مجبور باشند خود را به مدت 14 روز قرنطینه کنند، هفته ای 500 دلار، حداکثر تا دو هفته پرداخت می شود.

۳ـ مزایای بازیابی به خاطر نگهداری از دیگریCanada Recovery Caregiving Benefit   

به افرادی که به خاطر نگهداری از فرزندان زیر 12 سال و یا عضو وابسته دیگر خانواده، که مدرسه یا مهد کودک یا مراکز نگهداری روزانه آنها به علت کرونا بسته شده، و باید در خانه بمانند و به همین دلیل نمی توانند کار کنند، هفته ای 500 دلار، حداکثر تا 26 هفته پرداخت می شود (به هر خانواده).

اپلیکیشن دریافت سه نوع مزایای بازیابی که در بالا  اشاره شد، در ماه اکتبر در اختیار متقاضیان قرار می گیرد تا اپلای کنند. انتظار این است که پرداختها نیز در سه تا پنج روز بعد از اپلای کردن واریز شوند.

یادآوری ضروری

سه مزایای فوق باید به تصویب پارلمان برسد.

پارلمان کانادا تا 23 سپتامبر تعطیل شده است. لایحه مربوط به این مزایا بعد از آن تاریخ برای تصویب به پارلمان تقدیم خواهد شد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=125963بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19