پربازدید

ویدیو

کووید-19

گزارش ویدیویی از برف مرگبار در بوفالو و نیویورک

بارش غیرمنتظره برف در بخش هایی از ایالت نیویورک آمریکا و مخصوصا شهر بوفالو، به کلی زندگی برخی از مردم در این مناطق را مختل کرده است. همچنین طبق آخرین گزارش ها تا امروز جمعه 21 نوامبر 10 نفر به دلیل این بارش بی سابقه کشته شده اند. در بوفالو ارتفاع برف در برخی مناطق به بیش از 2 متر هم رسیده است!بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19