پربازدید

ویدیو

کووید-19

گزارش حسابرس کل: دولت انتاریو ۲۱۰ میلیون دلار به بیزنسهایی کمک کرده که واجد شرایط نبودند

برابر گزارش جدید، دولت داگ فورد بیش از ۲۱۰ میلیون دلار کمک مالی به بیزنسهایی پرداخته که واجد شرایط دریافت این کمکها نبودند.

خانم بانی لیسیک Bonnie Lysyk حسابرس کل انتاریو روز چهارشنبه گزارش سالیانه را منتشر کرد.

حسابرس کل نحوه و کیفیت هزینه کردن پول توسط دولت انتاریو را مورد بازرسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد تا از درست هزینه شدن پولها اطمینان پیدا کند.

به گفته حسابرس کل در ابتدای پاندمی تاریخ مصرف بیش  از ۸۰ درصد لوازم بهداشت شخصی که در استان ذخیره شده بود، قبل از پایان سال ۲۰۱۷ منقضی شده بود.

نکته دیگری که در این گزارش جلب توجه می کند این است که: مقررات کافی برای جلوگیری از خرید ماری جوانا توسط نوجوانان وجود ندارد.

حسابرس کل ضمن بررسی بخشهای مختلف، در ۱۸ مورد مسائلی را مطرح کرده که به سه مورد آن در بالا اشاره شد.

بانی لیسیک Bonnie Lysyk حسابرس کل انتاریو روز چهارشنبه گزارش سالیانه را منتشر کرد.
کمک به بیزنسها

به دنبال شروع پاندمی کرونا، دولت انتاریو یکسری کمکهای مالی ده تا بیست هزار دلاری به بیزنسهایی پرداخت که کمتر از صد نیروی کار دارند. حسابرس کل در این گزارش می گوید بیش از ۲۱۰ میلیون دلار از این کمکها در اختیار ۱۴۵۰۰ بیزنسی قرار گرفته که واجد شرایط دریافت این کمک نبودند، و دولت فورد قدمی در راه باز پس گرفتن این کمکها برنداشته.

علاوه بر این، ۴۶ درصد بیزنسها بیش از رقمی که زیان دیده اند کمک دریافت کرده اند که جمع آن به ۷۱۴ میلیون دلار می رسد.

لوازم بهداشت شخصی

بنابراین گزارش، در ابتدای پاندمی تاریخ مصرف بیش  از ۸۰ درصد لوازم بهداشت شخصی که در استان ذخیره شده بود، قبل از پایان سال ۲۰۱۷ منقضی شده بود و دولت انتاریو به اندازه کافی لوازم بهداشت شخصی PPE (نظیر ماسک و دستکش و سنیتایزر و لوازم مشابه) در انبار نداشت، زیرا دولت به اخطارهای قبلی توجه نکرده بوده.

خانم بانی لیسیک می گوید به دنبال شیوع بیماری سارز SARS، در سال ۲۰۰۶ برنامه ای در انتاریو تدوین شده بود که اگر اجرا می شد دولت به اندازه کافی لوازم بهداشت شخصی در اختیار می داشت.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159256بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19