پربازدید

ویدیو

کووید-19

گرگ های صحرایی در پارک های تورنتو

روز چهارشنبه ۱۱ جولای ۲۰۱۲ در پارک Riverdale در تورنتو گرگی صحرایی که حدودا ۷۰ پوند وزن داشت به بروس والش (Bruce Walsh) ساکن ۵۲ ساله منطقه تورنتو که در حال انجام دادن ورزش یوگا بود، بسیار نزدیک شد.

والش گفت میدانستم که دویدن و فرار کردن انتخاب درستی نیست چون گرگ هم به دنبالم می دود. والش گفت: “من در جای خود میخ کوب شدم و سعی کردم با فریاد زدن حیوان را بترسانم و فراری بدهم.” این گرگ بعد از چند لحظه نگاه کردن به والش از آنجا رفت. این اولین باری نیست که گرگ ها به ساکنان مناطق نزدیک میشوند. در ماه ژانویه گرگی صحرایی در منطقه Oakville به دختری ۸ ساله در حیاط خانه او حمله کرد. این گرگ صحرایی این دختر ۸ ساله را ۳ بار گاز گرفت و باعث شد که او راهی بیمارستان بشود. چند ماه بعد هم گرگی در سواحل Cherry به افسر پلیسی حمله کرد اما با ضربات گلوله کشته شد. والش گفت که او در این ۸ سالی که در تورنتو زندگی کرده است هیچ وقت نشنیده که گرگ های صحرایی در پارک های تورنتو آزاد باشند. اما پارک های شهر تورنتو مانند خانه گرگ ها است. برنت پترسن (Brent Patterson) که ۲۰ سال است درباره گرگ های صحرایی تحقیق میکند گفت: “زمانی که افراد با گرگ ها طرف میشوند نباید فرار کنند و یا بدوند چون گرگ ها سریع تر از انسان ها می دوند.”پترسن در این باره گفت: “اگر افراد به گرگ ها غذا ندهند، آنان به انسان ها عادت نمیکنند و به افراد نزدیک نمیشوند.” پلیس تورنتو گفت اگر فردی برخوردی با گرگی داشت باید به مقامات اطلاع بدهد.

کندین پرسبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19