پربازدید

ویدیو

کووید-19

گرگ های صحرایی در تورنتو

مانند سال های گذشته، امسال نیز گرگ های صحرایی در فضای سبز تورنتو دیده شده اند.

درست است که تماشا کردن این گرگ های بازی گوش لذت بخش است اما می توانند خطرناک هم باشند. پلیس تورنتو هشدار داده است که بیشتر از قبل مراقب باشند چون در اواخر هفته گذشته گرگی بزرگ در اطراف خیابان Sackville وCarlton در تورنتو دیده شده است.

ساکنین این منطقه بعد از دیدن این حیوان با پلیس تماس گرفتند. زمانی که پلیس به محل رسید موفق شد تا این گرگ را پیدا کند ولی این حیوان خیلی زود فرار کرد. به گفته خدمات حیوانات تورنتو، دیده شدن گرگ های صحرایی در تورنتو طبیعی است ولی به دلیل زمستان ملایم امسال این حیوانات بیشتر از قبل در طبیعت فعال هستند.

یاد آوری شده است که بیشتر از قبل مراقب فرزندان خردسال و حیوانات خانگی خود باشید و همچنین به حیوانات خانگی بیرون از خانه غذا ندهید.

سی بی سیبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19