پربازید

ویدیو

کووید-19

گرکهای کایوتی در استانلی پارک ونکوور به کودکان حمله می کنند

گرگهای کوچک صحرایی آمریکای شمالی که به آنها کایوتی Coyote می گویند این روز ها در استانلی پارک ونکوور جان مردم را به خطر انداخته اند.

رو ز دوشنبه یکی از این گرگها به دختر بچه دو ساله ای حمله کرد و او را مجروح کرد. این دختر بچه در حال قدم زدن در پارک بود که مورد حمله کایوتی قرار گرفت.

کودک را به بیمارستان رساندند و تحت درمان قرار دادند. این دختر بچه به همراه چند کودک نوپای دیگر به اتفاق چند بزرگسال مشغول قدم زدن در نزدیکی آکواریوم پارک بودند که حادثه اتفاق افتاد.

گزارشها حاکی است که کایوتی به سمت دخترک می پرد اما به دنبال دخالت پدر بچه او را رها می کند و می گریزد.

در هفته های اخیر مشابه این حملات در استانلی پارک گزارش شده. افسران محیط زیست به مردم هشدار داده اند که مراقب مواجه ناگهانی با این نوع از گرگهای کوچک باشند.

ماموران محیط زیست در روز های اخیر دو  عدد از این حیوانات را به کمک دارو از پای در آورده اند و اگر کایوتی مورد اشاره را پیدا کنند او را هم از پای در خواهند آورد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19