گروههای کارگری خواستار ادامه کمک اضطراری هفته ای 500 دلار شدند

گروههای کارگری کانادا از دولت فدرال خواستند مدت زمان پرداخت کمک اضطراری  هفته ای پانصد دلار CRB به کارگران را تمدید کند. کمک اضطراری دولت فدرال تا پائیز امسال قابل پرداخت است ولی دریافت کنندگان حداکثر تا 26 هفته می توانند این کمک را (هفته ای 500 دلار) دریافت کنند. نگرانی این است که کارگرانی … ادامه خواندن گروههای کارگری خواستار ادامه کمک اضطراری هفته ای 500 دلار شدند