پربازدید

ویدیو

کووید-19

گروههای سنی مختلف کاناداییها از کدام پلتفرم سوشیال مدیا بیشتر استفاده می کنند؟

نتایج نظرسنجی موسسه انگس راید مشخص کرده که کانادایی ها بیشتر از همه از فیسبوک استفاده می کنند.

تقریباً دو سوم کاربران کانادایی (67 درصد) هر روز فیسبوک خود را چک می کنند.

در مورد اینستاگرام و توئیتر این درصد بسیار کمتر است.

این نظر سنجی حاکیست که هر روز:
  • 67 درصد کانادایی ها فیسبوک خود را چک می کنند.
  • 35 درصد اینستاگرام را چک می کنند.
  • 22 درصد توئیتر را چک می کنند.
  • 12 درصد “ردیت” را چک می کنند.
  • 11 درصد تیک تاک را چک می کنند.
چقدر از سوشیال مدیا استفاده می کنید؟ (هر روز، کمتر از از هر روز، هرگز)

در مقایسه با چهار سال قبل تعداد کانادایی هایی که هر روز به سراغ فیسبوک می روند بیشتر شده.

در مجموع 90 درصد کانادایی ها از  فیسبوک استفاده می کنند، به عبارت دیگر 30.6 میلیون کانادایی از کاربران فیسبوک هستند.

در چند سال اخیر میزان استفاده شما از سوشیال مدیا کمتر شده یا بیشتر ؟
سن کاربران

در سالهای نخست دایر شدن فیسبوک این جوانان بودند که بیشتر از همه گروههای سنی از فیسبوک استفاده می کردند. با گذشت زمان متوسط سن استفاده کنندگان از فیسبوک در کانادا بالا رفته.

بیشترین کاربران فیسبوک را در کانادا زنان 55 سال به بالا تشکیل می دهند. در واقع 79 درصد این زنان گفته اند که هر روز فیسبوک خود را چک می کنند.

در مورد ایسنتاگرام، بیشترین کاربران را زنان 35 سال به پائین تشکیل می دهند. مردان 55 سال به بالا بیشترین کاربران توئیتر را تشکیل می دهند.

 چگونگی استفاده کانادایی ها از پلتفرم های مختلف سوشیال مدیا

مردان 18 تا 34 سال کانادایی بیشتر از بقیه گروههای سنی به طور روزانه به سراغ  ردیت می روند.

تقریباً دو سوم همه گروههای سنی در کانادا گفته اند که هرگز از تیک تاک استفاده نکرده اند. فقط در گروه سنی زنان 18 تا 34سال است که پنجاه درصدشان گفته اند هرگز به سراغ تیک تاک نرفته اند.

چرا یکی یا چند پلتفرم سوشیال مدیا را ترک کرده اید؟
چه مدت از سوشیال مدیا استفاده می کنید؟

نیمی از کانادایی ها گفته اند که میزان استفاده آنها از سوشیال مدیا در چند سال گذشته بیشتر شده.

فقط یک چهارم شرکت کنندگان در نظر سنجی گفته اند که میزان استفاده آنها از سوشیال مدیا در چند سال اخیر کمتر شده.

مردان زیر 55 سال بیشتر از بقیه گروههای سنی گفته اند که میزان استفاده آنها از سوشیال مدیا در چند سال اخیر کاهش یافته.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=165160بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19