پربازدید

ویدیو

کووید-19

گردهمایی مترجمان افغان مقابل پارلمان کانادا در اتاوا

چندین تن از مترجمان سابق افغان که اکنون در کانادا زندگی می کنند قرار بود روز سه شنبه  مقابل پارلمان کانادا در اتاوا اجتماع کنند تا از دولت کانادا بخواهند کمک کند تا بستگانشان را به کانادا بیاورند.

آنها می گویند جان پدر  مادران و خواهر برادرانشان  به خاطر همکاریهای آنها با نیروهای کانادایی در گذشته، در خطر است و طالبان ممکن است انتقام بگیرد.

اجتماع مشابهی نیز هفته گذشته در ونکوور برگزار شد. دولت کانادا قبول دارد که سلامت خانواده مترجمانی که هم اکنون در کانادا به سر می برند، از سوی طالبان تهدید می شود. به گزارش کندین پرس، مارکو مندیسینو وزیرمهاجرت کانادا از همه آنهایی که معتقدند بستگانشان در افغانستان در خطر هستند و واجد شرایط پناهندگی به کانادا هستند خواسته که با دفتر او تماس بگیرند.

هم اکنون تیمهایی از سوی دولت کانادا در افغانستان به سر می برند تا کسانی را که در سابق با نیروهای کانادایی و سفارت کانادا به عنوان مترجم و راهنما همکاری داشته اند را شناسایی و تسهیلات لازم برای آمدن آنها به کانادا را فراهم آورند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=149808بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19