پربازدید

ویدیو

کووید-19

گران تر شدن رانندگی در انتاریو

  هزینه امتحان رانندگی، هزینه تمدید گواهینامه و هزینه برچسب سالیانه پلاک اتومبیل افزایش می یابد.

از سال آینده هزینه تمدید Renewals گواهینامه رانندگی با 5 دلار افزایش به 80 دلار خواهد رسید. هزینه امتحان رانندگی نیز 5 تا 10 دلار افزایش می یابد. هزینه بر چسب سالانه پلاک اتومبیل Licence validation با 8 دلار افزایش به 82 دلار در جنوب انتاریو رسید. این هزینه در شمال انتاریو فقط 4 دلار افزایش یافت و به 41 دلار در سال رسید. هزینه دریافت مجوز رانندگی اتوبوس، کامیون و موارد مشابه هم امسال یا سال آینده افزایش می یابد.

کندین پرسبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19