پربازید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن ـ پنجشنبه 29 جولای

عبور از مرحله سوم بازگشایی

خانم کریستی الیوت وزیر بهداشت انتاریو گفت تعداد شهروندان بالای دوازده سال انتاریو که حداقل یک دوز واکسن را دریافت کرده اند از 80 درصد گذشت و بدین ترتیب انتاریو مرحله سوم بازگشایی را پشت سر می گذارد.

218 مبتلای جدید

برای اولین بار در سه هفته گذشته، تعداد مبتلایان جدید روزانه انتاریو از 200 نفر بیشتر شد. از 8 جولای به این سو تعداد مبتلایان روزانه انتاریو زیر 200 نفر بود.

1.6 میلیارد دوز

چین می گوید تا روز چهارشنبه 28 جولای بیش از 1.6 میلیارد دوز واکسن کرونا در این کشور تزریق شده است.

آلبرتا

در حالی که تعداد مبتلایان جدید کرونا در آلبرتا رو به افزایش است مقررات قرنطینه در این استان بزودی لغو خواهد شد.

دوز سوم؟

اوایل این هفته دولت کبک با تزریق دوز سوم واکسن کرونا به مسافرانی که از کشور های دیگر می آیند و دو دوز نخستی که زده اند مورد تائید کانادا نبوده است موافقت کرد. ریسک دوز سوم به عهده خود مسافران خواهد بود .

مدرنا بزنید وگرنه

واحد بهداشت عمومی شهرستان لندن میدلسکس انتاریو از مردم خواست واکسن مدرنا بزنند وگرنه تاریخ مصرف هزاران دوز از این واکسن سپری می شود. نزدیک به 21 هزار دوز واکسن مدرنا باید تا قبل از 8 آگوست مصرف شوند.

ایران

در ایران هیچ نشانه ای از کاهش تعداد مبتلایان روزانه دیده نمی شود.

  • مبتلایان جدید: 34 هزار و 434 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: سه میلیون و 826 هزار نفر
  • تعداد فوتی های جدید: 292 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: 90 هزار و 74 نفر

آمریکا

تعداد مبتلایان جدید در آمریکا باز هم افزایش یافت:

  • تعداد مبتلایان جدید: 66.924 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: 34.7 میلیون نفر
  • تعداد فوتی های جدید: 316 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: 611 هزار و هفتصد نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19