پربازدید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن _ پنجشنبه 17 جون

476 هزار دوز

کانادا در برنامه واکسیناسیون با خودش مسابقه گذاشته. روز سه شنبه 446 هزار نفر از شهروندان کانادا واکسن کرونا زدند . در روز چهارشنبه این رقم به 476 هزار دوز رسید.

30.3 میلیون دوز

تا صبح پنجشنبه 17 جون جمعا 30.3 میلیون دوز واکسن کرونا در کانادا تزریق شده است.

75 درصد

استان نیوبرانزویک موفق شد به هدف اولیه خود برسد. اکنون 75 درصد از جمعیت این استان اولین دوز واکسن را دریافت کرده اند.

یک میلیون دوز

آمریکا روز پنجشنبه یک میلیون دوز واکسن مدرنا به کانادا اهدا کرد. آمریکا قول داده تا پایان ماه جون هشت میلیون دوزواکسن به کانادا اهدا کند.

سه میلیارد دلار

دولت آمریکا گفت سه میلیارد دلار برای تولید قرص های مبارزه با عوارض کووید سرمایه گذاری می کند. این قرصها عوارض بیماری کووید را در اشخاصی که به کووید مبتلا شده اند به حداقل خواهند رساند.

ایران

پنجشنبه 17 خرداد _ آمار کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته:

  • تعداد مبتلایان جدید: 10487 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: سه میلیون و ششصد هزار نفر
  • تعداد فوتی های جدید: 129 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: 82480 نفر
  • تعداد افرادی که دوز اول واکسن را دریافت کرده اند: چهار میلیون و 366 هزار نفر
  •  

آمریکا

پنجشنبه 17 جون _ آمار کووید در آمریکا در 24 ساعت گذشته:

  • مبتلایان جدید: 12.800 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: 33.4 میلیون نفر
  • فوتی های جدید: 332 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: 600 هزار نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19