پربازدید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن ـ سه شنبه 20 جولای

گواهی واکسیناسیون

پنجاه و هشت درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی موسسه Leger گفتند که از تمامی مسافرانی که از خارج  به کانادا می آیند باید گواهی واکسیناسیون خواسته شود.

جیسون کنی

جیسون کنی بدون ماسک در جشنواره معروف کلگری با تماشاچیان دست داده وعکس گرفته و سخنانی گفته که گویا پندمیک به آخر رسیده. کارشناسان پزشکی از این سخنان او نگران شده اند.

هفتم سپتامبر

دولت فدرال کانادا اعلام کرد که از هفت سپتامبر مرز ها را به روی گردشگران سراسر جهان، در صورتی که به طور کامل واکسینه شده باشند، باز می کند.

ادامه ممنوعیت پرواز ها از هند

ممنوعیت ورود پرواز ها از هند به کانادا تا 21 آگوست تمدید شد.

فاز چهارم در نواسکوشیا

استان نواسکوشیا وارد چهارمین فاز بازگشایی اقتصادی شد. در این فاز بیزنس ها با ظرفیت کامل می توانند فعالیت کنند. کلیساها و دیگر سالنهای اجتماعات با پنجاه درصد ظرفیت می توانند فعالیت کنند.

پیست های رقص در نیوفاندلند

استان نیوفاندلند و لابرادور در نظر دارد اگر روند کاهش ابتلاها و بستری ها به همین شکل ادامه یابد، سالنها و محلهای مخصوص رقص را از نیمه آگوست باز کند و بیزنسها نیز با ظرفیت کامل فعالیت کنند.

آمریکا

تعداد مبتلایان جدید کرونا و مرگها و بستری های ناشی از کرونا در آمریکا در حال افزایش است.

  • تعداد بیماران جدید: 35035 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: 34.1 میلیون نفر
  • تعداد فوتی های جدید: 324 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: 608 هزار و هشتصد نفر
  • تعداد افراد بستری در بیمارستان: 24291 نفر

ایران

آمار جدید ابتلا به کرونا در ایران هر روز رکورد می شکند:

  • تعداد مبتلایان جدید: 27444 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: سه میلیون و 576 هزار نفر
  • تعداد فوتی های جدید: 250 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: 87 هزار و 624 نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19