پربازدید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن

انتاریو

تعداد مبتلایان جدید انتاریو در 24 ساعت گذشته 958 نفر و تعداد مرگها نیز 17 نفر بود.

بالای 65 ساله ها

دولت انتاریو گفت به علت نبود اطلاعات کافی، شهروندان 65 سال به بالا را با واکسن استرازنکا واکسینه نمی کند.

500 هزار

روز چهارشنبه اولین محموله واکسن استرازنکا شامل 500 هزار دوز وارد کانادا شد.

ایران

آمار کرونا در ایران در روز چهارشنبه 13 اسفند

  • تعداد مبتلایان جدید: 8525 نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 86 نفر
  • تعداد افراد بستری در بخشها ی مراقبت ویژه: 3747 نفر

آمریکا

آمار کووید در آمریکا در  روز سه شنبه دوم مارچ

  • تعداد مبتلایان جدید: 57,789 نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 1306 نفر
  • تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 46,388 نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19