پربازدید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن

حمله برنی سندرز به اسرائیل

سناتور برنی سندرز به شدت از دولت اسرائیل به خاطر فرستادن واکسن کووید به کشورهای دیگر به جای دادن آن به فلسطینی ها انتقاد کرد و گفت :” به عنوان یک نیروی اشغالگر اسرائیل مسئول همه کسانی است که در کنترل خود دارد.” سندرز گفت:”این ظالمانه است که ناتانیاهو از واکسینهای اضافی برای پاداش به حامیان خارجی اش استفاده می کند، در حالی که این همه فلسطینی در سرزمینهای اشغالی هنوز در انتظار واکسن هستند.”

500 هزار دوز

قرار است اولین محموله واکسن استرازنکا شامل 500 هزار دوز روز چهارشنبه این هفته تحویل کانادا شود.

سیصد هزار نفر

روز یکشنبه جمع کسانی که از شروع پندمیک تا کنون در انتاریو به کووید مبتلا شده اند به سیصد هزار نفر رسید.

ایران

آمار کرونا در ایران در روز دوشنبه 11 استفند چنین گزارش شد:

  • تعداد مبتلایان جدید : 8510 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون : یک میلیون و 639 هزار نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 108 نفر
  • جمع مرگها تا کنون: 60,181 نفر
  • تعداد افراد بستری در بخشهای مراقبت ویژه : 3727 نفر

آمریکا

ارقام کووید در امریکا مربوط به 28 فوریه چنین بود:

  • تعداد مبتلایان جدید: 50,925 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون : 28.6 میلیون نفر
  • تعداد مرگهای جدید : 1129 نفر
  • جمع مرگها تا کنون : 512,979 نفر
  • تعداد افزاد بستری در بیمارستانها: 47,352 نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=140876بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19