پربازدید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن

ابتلای فرماندار مونتانا

گرک گیانفورته فرماندار ایالت مونتانا در آمریکا چند روز بعد از دریافت اولین دوز واکسن مبتلا به ویروس کووید شد.

321 هزار دوز

در روز دوشنبه 321 هزار دوز واکسن در سطح کانادا تزریق شد.

6.5 میلیون دوز

تعداد واکسن تزریق شده در کانادا به 6.5 میلیون دوز رسید.

1.9 درصد

تا کنون 718 هزار نفر در کانادا (1.9 درصد کل جمعیت کشور) هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.

ایران

سه شنبه 17 فروردین – آمار کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته:

  • تعداد مبتلایان جدید: 17.430 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: یک میلیون و 963 هزار نفر
  • تعداد فوتی های جدید: 174 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: 63 هزار و پانصد نفر
  • تعداد افراد بستری در بخشهای مراقبت ویژه : 4138 نفر
  • هشتاد و هشت شهرستان در حالت قرمز و 139 شهرستان در حالت نارنجی هستند. رفت و آمد به و از شهرستانهای قرمز و نارنجی ممنوع است.

آمریکا

سه شنبه 6 اپریل – آمار کووید در آمریکا در 24 ساعت گذشته:

  • تعداد مبتلایان جدید: 76.594 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون : 30.8 میلیون نفر
  • تعداد فوتی های جدید: 530 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: 555 هزار نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19