پربازدید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن پنجشنبه 18 فوریه

انتاریو

ارقام کووید در انتاریو در 24 ساعت گذشته:

 • تعداد مبتلایان جدید: 1038 نفر
 • جمع مبتلایان تا کنون: 294 هزار نفر
 • تعداد مرگهای جدید: 44 نفر
 • جمع مرگها تا کنون: 6732 نفر

ایران

ارقام کووید در ایران در 24 ساعت گذشته:

 • تعداد مبتلایان جدید: 8200 نفر
 • جمع مبتلایان تا کنون: یک میلیون و 550 هزار نفر
 • مرگهای جدید: 80 نفر
 • جمع مرگها تا کنون: 59,264 نفر
 • تعداد بستری ها در بخش مراقبتهای ویژه: 3679 نفر

آمریکا

ارقام جدید مبتلایان کووید در آمریکا در 24 ساعت گذشته:

 • تعداد مبتلایان جدید: 70,176 نفر
 • جمع مبتلایان تا کنون: 27.8
 • تعداد مرگهای جدید: 2471 نفر
 • جمع مرگها تا کنون: 490,326

کاهش طول عمر در آمریکا

روزنامه نیویورک تایمز نوشت طول عمر مورد انتظار در آمریکا در سال 2020 به شدت پائین آمده .بیشترین کاهش در میان سیاهان دیده شده به طوری که طول عمر مورد انتظار برای آنها به طور متوسط 2.7 سال کاهش یافته.

دستور “در خانه بمانید”

تورنتو و منطقه پیل از دولت انتاریو خواستند که دستور “در خانه بمانید” را برای دو هفته دیگر تمدید کند. این دستور در 22 فوریه منقضی می شود. به نظر می اید که منطقه یورک با لغو این دستور مشکلی نداشته باشد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19