پربازدید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن ـ پنجشنبه 13 می

انتاریو

تعداد مبتلایان جدید انتاریو در روز پنجشنبه 2759 نفر بود. همچنین 31 مرگ جدید گزارش شد. روز چهارشنبه 47.638 تست در انتاریو انجام شد.

درخواست مجدد داگ فورد

داگ فورد نخست وزیر انتاریو دوباره از دولت فدرال خواست که سفر مسافران زمینی به انتاریو را محدود کند.

درصد واکسیناسیون در بریتیش کلمبیا و انتاریو

بریتیش کلمبیا نه فقط آب و هوایش از انتاریو گرمتر است که در زمینه واکسیناسیون عمومی هم از انتاریو جلو افتاده. درصد  ساکنان این استان که تا کنون دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند به 60 درصد رسید. در انتاریو تا کنون پنجاه درصد جمعیت استان دوز اول را دریافت کرده اند.

40 سال به بالاها

از صبح پنجشنبه 13 می ساکنان 40 سال به بالای انتاریو می توانند برای واکسیناسیون نوبت بگیرند. چهل سال به بالاهای انتاریو قبلا می توانستند با مراجعه به داروخانه ها واکسن دریافت کنند ولی اکنون می توانند از کلینیکهای دیگر هم نوبت بگیرند.

ایران

پنجشنبه 23 اردیبهشت – آمار کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته:

  • مبتلایان جدید: 14246 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: دو میلیون و 722 هزار نفر
  • فوتی های جدید: 297 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: 76 هزار و 230 نفر
  • جمع واکسن تزریق شده تا کنون: 2 میلیون دوز

آمریکا

پنجشنبه 13 می: آمار کووید در آمریکا در 24 ساعت گذشته:

  • تعداد مبتلایان جدید: 35538 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: 32.8 میلیون نفر
  • تعداد فوتی های جدید: 848 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: 583 هزار نفر
  • تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 36213 نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19