پربازدید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن پنجشنبه هشتم اپریل

انتاریو و کبک

از امروز پنجشنبه هشتم اپریل محدودیتهای بیشتری در دو استان کبک و انتاریو به اجرا گذاشته شد تا بلکه خیز سوم کرونا زودتر مهار شود. در انتاریو مردم باید برای چهار هفته آینده در خانه بمانند و جز برای نیاز های اساسی بیرون نروند.

ده میلیون دوز

جاستین ترودو نخست وزیر در گفت و گو با نخست وزیران استانها و قلمروها به آنها گفت که تا کنون 10.1 میلیون دوز واکسن کرونا در کشور توزیع شده.

هر هفته دو برابر می شود

تعداد مبتلایان به گونه بریتانیایی ویروس کرونا در شهر کلگری در استان آلبرتا هر هفته دو برابر می شود

هفت میلیون دوز

روز چهارشنبه 231 هزار دوز واکسن در سطح کانادا تزریق شد و به این ترتیب جمع واکسن تزریق شده در کانادا به 6.99 میلیون دوز رسید.

746 هزار نفر

تعداد کانادایی هایی که تا امروز به طور کامل واکسینه شده و هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند به 746 هزار نفر رسید که دو درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند. در آمریکا تقریبا 20 درصد جمعیت هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند .

انتاریو

تعداد مبتلایان جدید انتاریو در 24 ساعت گذشته 3295 نفر و تعداد مرگهای جدید 19 بود. روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی بیش از 100 هزار دور واکسن در انتاریو تزریق شد.

ایران

پنجشنبه 19 فروردین – آمار کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته:

 • تعداد مبتلایان جدید: 22 هزار نفر
 • جمع مبتلایان تا کنون: دو میلیون و 6 هزار نفر
 • تعداد فوتی های جدید: 185 نفر
 • جمع فوتی ها تا کنون: 63884 نفر
 • تعداد افراد بستری در بخشهای مراقبت ویژه : 4221 نفر
 • هشتاد و هشت شهرستان در حالت قرمز و 139 شهرستان در حالت نارنجی هستند. رفت و آمد به و از شهرستانهای قرمز و نارنجی ممنوع است.

آمریکا

پنجشنبه 8 اپریل: آمار کووید در آمریکا در 24 ساعت گذشته:

 • تعداد مبتلایان جدید: 73.200 نفر
 • جمع مبتلایان تا کنون : 30.9 میلیون نفر
 • تعداد فوتی های جدید: 2564 نفر (تعدادی از این مرگها به روز های قبل مربوط می شود که تاریخ آن مشخص نشده)
 • جمع فوتی ها تا کنون: 558.580 نفر
 • تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 43 هزار نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:



بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19