پربازید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن ـ چهارشنبه نهم جون

نواسکوشیا

بیمارستانهای نواسکوشیا محدودیتهای ورود و خروج ویزیتورها به این بیمارستانها را کاهش دادند.

منطقه یورک

تعداد مبتلایان جدید منطقه یورک به 26 نفر در روز چهارشنبه رسید که کمترین رقم در چندین ماه گذشته است.

قطع قرنطینه 14 روزه

دولت کانادا از ماه جولای مقررات 14 روز قرنطینه را برای کانادایی هایی که به طور کامل واکسینه شده و از سفرهای هوایی باز می گردند، کنسل می کند. 

ایران

چهارشنبه 19 خرداد ـ آمار کرونا در ایران در 24ساعت گذشته:

ـ مبتلایان جدید: 10598 نفر

ـ جمع مبتلایان تا کنون: دو میلیون و 990 هزار نفر

ـ فوتی های جدید: 157 نفر

ـ جمع فوتی ها تا کنون : 81 هزار و ۵۱۹ نفر

آمریکا

چهارشنبه نهم جون ـ آمار کووید در آمریکا در 24 ساعت گذشته:

ـ مبتلایان جدید:14 هزار نفر

ـ جمع مبتلایان تا کنون: 4/33 میلیون نفر

ـ فوتی های جدید : 438 نفر

ـ جمع فوتی ها تا کنون: 598هزار نفربیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19