پربازدید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن شنبه ۱۷ اپریل

تعطیلی چند کلینیک واکسیناسیون در تورنتو

سه شبکه درمانی در کلانشهر تورنتو گفتند به علت کمبود واکسن مجبور شده اند نوبتها را کنسل کنند و کلینیکهای واکسیناسیونشان را موقتا تعطیل کنند. این سه شبکه عبارتند از: Unity Health Network , Scarborough Health Network and University Health Network .

نگرانی سازمان بهداشت جهانی

رئیس سازمان بهداشت جهانی سرعت افزایش مبتلایان کرونا در سطح جهان را ”نگران کننده“ خواند.

درخواست اقدامات فوق العاده

انجمن پزشکان کانادا خواستار ”اقدامات فوق العاده“ برای مهار پندمیک کرونا شد.

مدرنا سهمیه کانادا را باز هم کاهش داد

کمپانی داروسازی مدرنا که قرار بود این ماه 1.2 میلیون دوز واکسن تحویل کانادا دهد این مقدار را به 650 هزار دوز کاهش داد که همین محموله کوچکتر نیز ممکن است به جای هفته آخر اپریل در هفته اول می تحویل شود. 

دستور ترودو

جاستین ترودو دستور داد صلیب سرخ به کمک تیم های واکسیناسیون سیار، بیمارستانها و آسایشگاههای مراقبت از سالمندان در انتاریو روانه شود. 

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19